Uncategorized

Nhận diện khuôn mặt bằng AI

Nhu cầu Ứng dụng Giải pháp Nhận Diện Khuôn Mặt (Face Recognition, Face Detection) bằng AI – Trí Tuệ Nhân Tạo vào giải quyết các bài toán thực tế ngày càng nhiều. Đặc biệt trong thời kỳ Chuyển đổi số thì AI ngày càng được ứng dụng nhiều hơn. https://www.youtube.com/watch?v=DsUaCujeU84&list=PLPlTWJVGT1KKT7ajA_ItZ-zlmycC4PRiR&index=3 Công nghệ AI nhận dạng […]

Chuyển đổi số Công nghệ
Chuyển đổi số Công nghệ

Ứng dụng Công nghệ trong Chuyển đổi số Nông nghiệp

Ngoài việc thực hiện số hóa, quy trình số hóa thì việc áp dụng công nghệ đóng vai trò quan trọng trong Chuyển đổi số Nông nghiệp. Bằng việc ứng dụng công nghệ, những người nông dân làm việc chính xác, hiệu quả và bền vững hơn. Ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông […]

Chuyển đổi số News
Chuyển đổi số News

Tăng cường thúc đẩy Chuyển đổi số Nông nghiệp, phát triển nông thôn số

Nông nghiệp được xem là một trong những ngành có vị trí đặc biệt trong nền kinh tế Việt Nam . Ảnh hưởng của đại dịch Covid, ngành nông nghiệp cũng đã nỗ lực thể hiện rõ được nhiều điểm mạnh. Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg về phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số Quốc […]

error: Content is protected !!