Chuyển đổi số News

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025

Theo quyết định Số: 12/QĐ- BKHĐT, ngày 3/12 Bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ(USAID) đã tổ chức lễ công bố “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025”  với mục tiêu đến năm 2025, 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số.

Chương trình hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi số thông qua tích hợp, áp dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh nhằm tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

Qua đó, bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng đưa ra dẫn chứng và cho rằng các xu hướng phát triển về công nghệ ngày càng đột phá, đang thay đổi cuộc sống của con người. Những mô hình kinh doanh truyền thống sẽ dần bị thay thế bởi các công nghệ mới, đem lại hiệu quả cao hơn.”Bởi thế, chuyển đổi số trở nên xu hướng tất yếu để doanh nghiệp phục hồi nhanh sau dịch COVID-19, nâng cao năng lực cạnh tranh và bứt phá trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư… “, Bộ trưởng nhấn mạnh.

 

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025
Bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. (Ảnh: TTXVN)

Trong những năm tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục hợp tác với Dự án USAID LinkSME để thực hiện mục tiêu của chương trình đến năm 2025. Nội dung chủ yếu chủ yếu tập trung vào việc tuyên truyền để 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; có tối thiểu 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật và chuyển đổi số; thiết lập mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá nhân tư vấn, cung cấp giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển các nền tảng số.

Theo bà Ann Marie Yastishock – Giám đốc USAID tại Việt Nam cho rằng, thông qua việc số hóa, tự động hóa thì các doanh nghiệp sẽ có “chìa khóa” để thực hiện tăng trưởng nhanh, bền vững trong bối cảnh bất lợi do đại dịch COVID-19 gây ra.

Với chương trình này, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ kỹ thuật tập trung vào 4 nội dung chính: nâng cao nhận thức, tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp về chuyển đổi số; số hóa hoạt động kinh doanh như marketing, bán hàng…; số hóa quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ, các nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán, nhân sự, báo cáo, giám sát và đánh giá…; chuyển đổi số toàn diện để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới cho doanh nghiệp.

Trong giai đoạn đầu, chương trình sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực như: cơ khí, điện tử, chế biến chế tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm…

Nguồn: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/19052/chuong-trinh-ho-tro-doanh-nghiep-chuyen-doi-so-giai-doan-2021-2025.aspx

 

 

 

 

 

 

Author

Trang Nguyễn

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!