Nhanh tay đăng ký, số lượng có hạn

Digitech Solutions cung cấp các Khóa Đào tạo Chuyển đổi số

Để thực hiện Chuyển đổi số thành công nhằm ứng dụng Công nghệ số vào hoạt động Sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả Quản lý, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của Doanh nghiệp và tạo ra giá trị mới các lãnh đạo Doanh nghiệp, nhân sự. Chúng tôi cung cấp các khóa Đào tạo về Chuyển đổi số:

  • Hiểu rõ bản chất của Chuyển đổi số là gì ?
  • Xây dựng Chiến lược/Kế hoạch Chuyển đổi số
  • Quản trị Chương trình Chuyển đổi số
  • Chuẩn bị nguồn lực, mô hình, văn hoá
  • Các Công nghệ sử dụng trong Chuyển đổi số

Giảng viên là chuyên gia Chuyển đổi số hàng đầu Việt nam có nhiều năm giảng dạy & đã có kinh nghiệm triển khai thực tế. Phương pháp Giảng dạy hiện đại, tích cực, tương tác, thảo luận, phân tích tình huống, demo, thực hành.

Nền tảng đào tạo: Phần mềm Quản lý lớp học, nguồn tài liệu cho học viên, Cấp chứng nhận 

Là khóa học do các Chuyên Gia Chuyển Đổi Số thực hiện.

GIẢNG VIÊN CHÍNH:

HOÀNG VĂN TAM

Chuyên gia Chuyển đổi số

Với kinh nghiệm hơn 20 năm làm việc, Ông đã từng làm việc cho nhiều môi trường khác nhau từ các tập đoàn đa quốc gia đến các công ty trong nước ở nhiều cương vị khác nhau như CEO, COO, CIO, CTO,… Nghiên cứu Chuyển đổi số từ rất sớm nên Ông có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực này và đang tham gia công tác Giảng dạy và Tư vấn Chuyển đổi số với các Viện, Trung tâm Chuyển đổi số, các Trường Đại học, Bộ KHĐT,..

Đối tượng tham dự:

  • CEO các doanh nghiệp
  • CIO, Trưởng bộ phận Chuyển Đổi Số
  • Các đối tượng quan tâm và muốn tìm hiểu về chuyển đổi số.

Thời lượng:

  • Chương trình đào tạo Chuyển đổi số được diễn ra trong 4 buổi.
  • Phương pháp:
   • Lý thuyết + thảo luận + phân tích tình huống
   • Thực hành: Thiết kế dự án Chuyển đổi số trong doanh nghiệp + Trải nghiệm trên phần mềm & Công nghệ thực tế.

Mục tiêu của khóa đào tạo:

 • Học viên hiểu rõ bản chất của Chuyển đổi số
 • Có được các kỹ năng cần thiết để tham gia quá trình Chuyển đổi số
 • Lãnh đạo doanh nghiệp có phương án và có thể xây dựng Chiến lược, lộ trình Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp
 • Lựa Công nghệ phù hợp trong Chuyển đổi số
 • Xây dựng nguồn lực, điều chỉnh mô hình để thực hiện chuyển đổi số
 • Quản trị một Chương trình Chuyển đổi số cho Tổ chức

NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA KHÓA ĐÀO TẠO

Các khóa học được xây dựng với nội dung từ cơ bản đến nâng cao nhằm giúp học viên có thể dễ dàng tiếp cận những kiến thức liên quan đến Chuyển đổi số. Đồng thời, Ứng dụng hiệu quả khi bắt đầu triển khai vào thực tế

  • Cung cấp những vấn đề cơ bản về Chuyển đổi số, các thuật ngữ, khái niệm công nghệ theo thuật ngữ đơn giản và dễ hiểu. Học viên sẽ hiểu sâu hơn về Chuyển đổi số, cách tổ chức đơn vị/doanh nghiệp để có thể tận dụng xu hướng mới nhất. 
  • Năng lực được hình thành: Nắm bắt được các khái niệm cơ bản về Chuyển đổi số, hiểu rõ về bản chất của chuyển đổi số và tầm quan trọng của chuyển đổi số.
  • Biết các phương pháp tiếp cận và cách thức thực hiện chuyển đổi số đối với sản phẩm dịch vụ của đơn vị mình; Có vai trò truyền thông về việc áp dụng Chuyển đổi số trong đơn vị.

Các khóa học nổi bật

NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA KHÓA ĐÀO TẠO

  • Chuyên đề cung cấp những vấn đề cơ bản về Chuyển đổi số, các thuật ngữ, khái niệm công nghệ theo thuật ngữ đơn giản và dễ hiểu. Học viên sẽ hiểu sâu hơn về Chuyển đổi số, cách tổ chức đơn vị/doanh nghiệp để có thể tận dụng xu hướng mới nhất trong thế kỷ 21.
  • Năng lực được hình thành: Nắm bắt được các khái niệm cơ bản về Chuyển đổi số, hiểu rõ về bản chất của chuyển đổi số và tầm quan trọng của chuyển đổi số.
  • Biết các phương pháp tiếp cận và cách thức thực hiện chuyển đổi số đối với sản phẩm dịch vụ của đơn vị mình; Có vai trò truyền thông về việc áp dụng Chuyển đổi số trong đơn vị.

Các khóa học nổi bật

KHÓA HỌC CƠ BẢN

Khoá học - Tổng Quan Về Chuyển Đổi Số
Mục tiêu Giúp cho người học nắm được những kiến thức tổng quan về Chuyển Đổi Số và cách thức tiếp cận để thực hiện cho Tổ chức.
❖ Hiểu rõ bản chất về Chuyển đổi số và lợi ích của nó.
❖ Các thay đổi trong tổ chức khi thực hiện Chuyển đổi số.
❖ Các Công nghệ Công cụ dùng trong Chuyển đổi số.
❖ Làm thế nào để Chuyển đổi số thành công.
❖ Xây dựng chiến lược, kế hoạch, lộ trình Chuyển đổi số.
❖ Thực hành: Xây dựng chiến lược Chuyển đổi số.
Đối tượng Mọi đối tượng
Thời lượng 4 buổi
Liên hệ Hotline: (+84) 973 175 839
Email: info@vndigitech.com

CÁC KHÓA CHUYÊN ĐỀ

Khoá học chuyên đề
Chuyển đổi số trong lĩnh vực bán hàng & quản lý trải nghiệm khách hàng
Mục tiêu Trang bị những kiến thức về Chuyển đổi số cho Bộ phận Sale, Marketing để tăng khách hàng và quản lý trải nghiệm khách hàng.
❖ Hiểu được hành vi và cách tiếp cận khách hàng.
❖ Tiếp thị số.
❖ Xây dựng mạng lưới.
❖ Quản trị trải nghiệm khách hàng.
❖ Thực hành: Xây dựng hệ thống bán hàng e-commerce, online marketing, crm,...
Đối tượng Bộ phận Sale, Marketing
Thời lượng 4 buổi
Liên hệ Hotline: (+84) 973 175 839
Email: info@vndigitech.com
Khoá học chuyên sâu
Chuyển đổi số trong lĩnh vực bán lẻ
Khoá chuyên đề
Công nghệ trong Chuyển đổi số
Mục tiêu Giúp cho học viên hiểu được vai trò của Công nghệ trong Chuyển đổi số.
❖ Vai trò quan trọng của Công nghệ số lõi.
❖ Các kiến thức cơ bản về Công nghệ IoT, BigData, Cloud, AI, Blockchain,...trong Chuyển đổi số.
❖ Mô hình nền tảng (platform).
❖ Thách thức và Quản trị dự án Chuyển đổi số hiệu quả.
Đối tượng tham dự Trưởng bộ phận Chuyển đổi số, CIO, Bộ phận Công nghệ
Thời lượng 4 buổi
Liên hệ Hotline: (+84) 973 175 839
Email: info@vndigitech.com
Các khoá học chuyên sâu về AI, Blockchain, Data analytic
Khoá chuyên đề
Chuyển đổi mô hình tổ chức, vận hành, văn hoá Doanh Nghiệp số
Mục tiêu Giúp cho học viên hiểu được các thay đổi trong tổ chức để phù hợp với vận hành khi Chuyển đổi số
❖ Thay đổi trong hoạt động của tổ chức khi Chuyển đổi số
❖ Các kỹ năng số (Digital skills) cần trang bị cho nhân viên
❖ Thay đổi cấu trúc tổ chức khi Chuyển đổi số
❖ Thay đổi Văn hoá của tổ chức trong Chuyển đổi số
Đối tượng tham dự Trưởng các Bộ phận, Nhân sự, Điều hành
Thời lượng 4 buổi
Liên hệ Hotline: (+84) 973 175 839
Email: info@vndigitech.com
Khoá chuyên đề
Chuyển đổi số trong Sản xuất
Mục tiêu Giúp cho học viên hiểu được nền tảng Công nghiệp 4.0 và cách ứng dụng Công nghệ số vào trong quản lý hoạt động của nhà máy.
❖ Nền tảng Công nghiệp 4.0.
❖ Số hoá và Quản lý máy móc thiết bị, Quản lý quy trình hoạt động nhà máy bằng ERP.
❖ Ứng dụng Công nghệ số tiên tiến như IoT, AR/VR, AI, Robotic, Data Analytic, Print 3D trong nhà máy
❖ Thay đổi Quy trình phù hợp với hoạt động số.
❖ Kiến trúc và vận hành nhà máy hoạt động trên nền tảng số.
❖ Chiến lược, phương án, lộ trình chuyển đổi số cho nhà máy.
❖ Thực hành: Xây dựng lộ trình Chuyển đổi số cho nhà máy.
Đối tượng tham dự Giám đốc nhà máy, trưởng các bộ phận trong nhà máy.
Thời lượng 3 buổi
Liên hệ Hotline: (+84) 973 175 839
Email: info@vndigitech.com
Khoá chuyên đề
Chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo
Mục tiêu Giúp cho Lãnh đạo, Các bộ phận,Giảng viên hiểu được Chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo, các thách thức và cách thức thực hiện.
❖ Chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo là Chuyển đổi những gì?.
❖ Khung Chuyển đổi số trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.
❖ Chiến lược Giáo dục sốy
❖ Các tiêu chí đánh giá.
❖ Case study về Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.
Đối tượng tham dự Lãnh đạo, trưởng ban Chuyển đổi.
Thời lượng 4 buổi
Liên hệ Hotline: (+84) 973 175 839
Email: info@vndigitech.com
Khoá chuyên đề
Coaching/Mentor 1:1 Xây dựng lộ trình Chuyển đổi số
Mục tiêu Giúp cho Lãnh đạo, Trưởng ban Chuyển đổi số thực hành xây dựng Chiến lược và lộ trình Chuyển đổi số cho tổ chức- Đánh giá hiện trạng của tổ chức để đưa ra các danh mục cần thực hiện.
❖ Đánh giá mức độ sẵn sàng của tổ chức (Con người, dữ liệu, quy trình)
❖ Xác định mức độ ưu tiên, lập phương án và kế hoạch
❖ Xây dựng đội ngũ Chuyển đổi số
❖ Lựa chọn Công nghệ, đối tác
❖ Tổ chức thực hiện
❖ Các tiêu chí đánh giá
Đối tượng tham dự Lãnh đạo, Trưởng ban Chuyển đổi
Thời lượng 20 giờ
Liên hệ Hotline: (+84) 973 175 839
Email: info@vndigitech.com

Các khóa học nổi bật

tong-quan-ve-chuyen-doi-so

Đối tượng: Mọi đối tượng
Hình thức: Trực tuyến/ tại Doanh nghiệp

hoach-dinh-chuong-trinh-chuyen-doi-so

Đối tượng: Lãnh đạo,Trưởng ban CĐS,
Hình thức: Trực tuyến/ tại Doanh nghiệp

quan-tri-chuong-trinh-chuyen-doi-so

Đối tượng: Lãnh đạo, Trưởng ban CĐS
Hình thức: Trực tuyến/ tại Doanh nghiệp

Đối tượng: Mọi đối tượng
Hình thức: Trực tuyến/ tại Doanh nghiệp

cong-nghe-cho-chuyen-doi-so

Đối tượng: CIO, Trưởng BP CĐS, Công nghệ
Hình thức: Trực tuyến/ tại Doanh nghiệp

khoa-hoc-chuyen-doi-so-mo-hinh-van-hanh-van-hoa-doanh-nghiep

Đối tượng: BP Nhân sự, Điều hành
Hình thức: Trực tuyến/ tại Doanh nghiệp

chuyen-doi-so-trong-san-xuat

Đối tượng: GĐ nhà máy, Trưởng BP trong nhà máy
Hình thức: Trực tuyến/ tại Doanh nghiệp

chuyen-doi-so-trong-dao-tao

Chuyển Đổi Số Trong Giáo Dục & Đào Tạo

Đối tượng: Lãnh đạo, Trưởng ban CĐS
Hình thức: Trực tuyến/ tại Doanh nghiệp

chuyen-doi-so-trong-ban-hang-va-quan-tri-trai-nghiem-khach-hang

Chuyển Đổi Số Trong Bán Hàng & Quản Trị Trải Nghiệm Khách Hàng

Đối tượng: BP Sale & Marketing
Hình thức: Trực tuyến/ tại Doanh nghiệp

Tài liệu học tập:

  • Slide, ppt, phần mềm

Tài liệu tham khảo:

  • Chuyên trang về Chuyển Đổi Số: https://chuyendoiso.vndigitech.com
  • Các giải pháp công nghệ hỗ trợ chuyển đổi số trên thế giới và ở Việt Nam
  • Tài liệu đào tạo, tài liệu hướng dẫn, sách tham khảo Chuyển đổi số

Liên hệ với Chúng tôi

Phản Hồi Của Học Viên

Anh Trần Ngọc Tường

Chủ tịch HĐQT công ty ACBH – ACBD

5/5

Lớp học tốt, cung cấp cho nhân viên kiến thức cần thiết hiểu được Chuyển đổi số một cách đúng đắn .

Anh Thái Long Quân

Chủ sở hữu artstore.vn

5/5

Nhờ khoá học của Thầy, em đang làm Chuyển đổi số

Một số hình ảnh

Digitech Solutions được thành lập năm 2018. Chúng tôi là công ty tư vấn phát triển phần mềm và công nghệ số.

CÔNG TY
Liên hệ với chúng tôi

VP: Tòa nhà SBI, Đường 03, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q 12, TP.HCM

Trụ sở: E9,  Đường A2, KDC Tín Phong, P. Tân Thới Nhất, Q   12, TP.HCM

Copyright © 2018 by Digitech Solutions. All Rights Reserved.
error: Content is protected !!