Khóa Đào Tạo Chuyển Đổi Số

Công ty Digitech Solutions hợp tác với Viện Sáng Tạo Và Chuyển đổi số ( VIDTI) cung cấp các dịch vụ Đào tạo về Chuyển đổi số

Để nâng cao năng lực về Chuyển đổi số nhằm ứng dụng Công nghệ số vào hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả hơn và để thực hiện dự án Chuyển Đổi Số thành công, các lãnh đạo Doanh nghiệp, nhân sự trong Công ty cần hiểu rõ bản chất của Chuyển đổi số là gì, Phương pháp luận thực hiện Chuyển đổi số, Chiến lược/Kế hoạch Chuyển đổi số, các Công nghệ sử dụng trong Chuyển đổi số như Cloud, platform, Big data, Trí tuệ nhân tạo (AI), IoT, Blockchain…. Chúng tôi cung cấp các khoá Đào tạo về Chuyển đổi số do các chuyên viên của Viện Sáng Tạo Và Chuyển Đổi Số (VIDTI) kết hợp với Công ty Digitech Solutions giảng dạy bao gồm:

  • Hiểu rõ bản chất về Chuyển đổi số và các cấp độ
  • Các mô hình Chuyển đổi số
  • Các kiến thức & Kỹ năng cần thiết để tham gia Chuyển đổi số
  • Chuyển đổi nhận thức và Xây dựng Văn hóa Chuyển đổi số
  • Phương pháp luận để Chuyển Đổi Số, lựa chọn mô hình Chuyển đổi số, các yếu tố chính yếu để dự án thành công
  • Các Công nghệ dùng trong Chuyển đổi số (AI, Blockchain, Big data, IoT,…)
  • Thực hành: Thiết kế dự án Chuyển đổi số + trải nghiệm trên phần mềm và Công nghệ thực tế

Là khóa học do các Chuyên Gia Chuyển Đổi Số thực hiện.

Đối tượng tham dự:

  • CEO các doanh nghiệp
  • CIO, Trưởng bộ phận Chuyển Đổi Số
  • Các đối tượng quan tâm và muốn tìm hiểu về chuyển đổi số.

Thời lượng:

  • Chương trình đào tạo Chuyển đổi số được diễn ra trong 4 buổi.
  • Phương pháp:
   • Lý thuyết + thảo luận + phân tích tình huống
   • Thực hành: Thiết kế dự án Chuyển đổi số trong doanh nghiệp + Trải nghiệm trên phần mềm & Công nghệ thực tế.

Mục tiêu của khóa đào tạo:

  • Cung cấp các khái niệm và kiến thức cơ bản về Chuyển đổi số
  • Các cách tiếp cận mới để phát triển sản phẩm dịch vụ theo hướng Chuyển đổi số
  • Phương pháp tiếp cận Chuyển đổi số trong Doanh nghiệp
  • Các kỹ thuật, công nghệ áp dụng trong Chuyển đổi số và xu hướng mới nổi
  • Các yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực tham gia thực hiện chuyển đổi số
  • Vai trò của lãnh đạo trong Chuyển đổi số

NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA KHÓA ĐÀO TẠO

  • Chuyên đề cung cấp những vấn đề cơ bản về Chuyển đổi số, các thuật ngữ, khái niệm công nghệ theo thuật ngữ đơn giản và dễ hiểu. Học viên sẽ hiểu sâu hơn về Chuyển đổi số, cách tổ chức đơn vị/doanh nghiệp để có thể tận dụng xu hướng mới nhất trong thế kỷ 21.
  • Năng lực được hình thành: Nắm bắt được các khái niệm cơ bản về Chuyển đổi số, hiểu rõ về bản chất của chuyển đổi số và tầm quan trọng của chuyển đổi số.
  • Biết các phương pháp tiếp cận và cách thức thực hiện chuyển đổi số đối với sản phẩm dịch vụ của đơn vị mình; Có vai trò truyền thông về việc áp dụng Chuyển đổi số trong đơn vị.

Chương trình đào tạo

Khoá học - Tổng Quan Về Chuyển Đổi Số
Nội dung Trang bị những kiến thức tổng quan về Chuyển Đổi Số và các lợi ích mà nó mang lại cho Tổ chức.
Thực trạng và xu hướng Chuyển đổi số hiện nay.
Giúp cho lãnh đạo Doanh nghiệp nhận thức được các giá trị, thách thức, phương án tiếp cận để áp dụng thực hiện cho Công ty của mình.
Đối tượng Lãnh đạo Doanh nghiệp
CIO, Trưởng bộ phận Chuyển đổi số
Thời lượng 1 buổi
Chương trình Liên hệ với Chúng tôi:
Hotline: 0973 175 839
Email: [email protected]
Khoá học - Chuyển đổi số để tăng trải nghiệm Khách hàng
Nội dung Trang bị những kiến thức về Chuyển đổi số cho Bộ phận Sale, Marketing.
Hiểu được hành vi và quản trị được các trải nghiệm Khách hàng.
Các kênh tiếp xúc, Phễu tiếp thị
Đối tượng Bộ phận Sale, Marketing
Thời lượng 1 buổi
Chương trình Liên hệ với Chúng tôi:
Hotline: 0973 175 839
Email: [email protected]
Khoá học - Công nghệ sử dụng Trong Chuyển đổi số
Nội dung Tìm hiểu vai trò của Công nghệ trong Chuyển đổi số.
Tìm hiểu vai trò của Công nghệ đột phá như IoT, BigData, Cloud, AI, Blockchain,...trong Chuyển đổi số.
Mô hình nền tảng (platform)
Quản trị dự án hiệu quả
Đối tượng Trưởng bộ phận Chuyển đổi số, CIO, Bộ phận Công nghệ
Thời lượng 1 buổi
Chương trình Liên hệ với Chúng tôi:
Hotline: 0973 175 839
Email: [email protected]
Khoá học - Chuyển đổi mô hình tổ chức, vận hành, văn hoá Doanh Nghiệp
Nôi dung Thay đổi trong hoạt động của tổ chức khi Chuyển đổi số.
Tìm hiểu Các kỹ năng số (Digital skills) cần trang bị cho nhân viên.
Làm việc trên môi trường số (Digitalspace).
Thay đổi cấu trúc tổ chức khi Chuyển đổi số.
Thay đổi Văn hoá của tổ chức trong Chuyển đổi số.
Đối tượng Giám đốc, trưởng phòng Nhân sự
Thời lượng 1 buổi
Chương trình Liên hệ với Chúng tôi:
Hotline: 0973 175 839
Email: [email protected]

Tài liệu học tập:

  • Slide, ppt, phần mềm

Tài liệu tham khảo:

  • Chuyên trang về Chuyển Đổi Số: https://chuyendoiso.vndigitech.com
  • Các giải pháp công nghệ hỗ trợ chuyển đổi số trên thế giới và ở Việt Nam
  • Tài liệu đào tạo, tài liệu hướng dẫn, sách tham khảo Chuyển đổi số

Giảng viên:

 

Học Phí

Liên hệ

Liên hệ

 •  

Một số hình ảnh

Hội thảo chuyển đổi số
Ứng dụng AI và văn hóa làm việc trong doanh nghiệp hiện đại
Digitech Solutions hỗ trợ thực tập
Digitech trainning về Chuyển đổi số
Call Now Button
error: Content is protected !!