Nhanh tay đăng ký, số lượng có hạn

Khóa Đào Tạo Chuyển Đổi Số

Công ty Digitech Solutions cung cấp các dịch vụ Đào tạo về Chuyển đổi số

Để nâng cao năng lực về Chuyển đổi số nhằm ứng dụng Công nghệ số vào hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả hơn và để thực hiện dự án Chuyển Đổi Số thành công, các lãnh đạo Doanh nghiệp, nhân sự trong Công ty cần hiểu rõ bản chất của Chuyển đổi số là gì, Phương pháp luận thực hiện Chuyển đổi số, Chiến lược/Kế hoạch Chuyển đổi số, các Công nghệ sử dụng trong Chuyển đổi số như Cloud, platform, Big data, Trí tuệ nhân tạo (AI), IoT, Blockchain…. Chúng tôi cung cấp các khoá Đào tạo về Chuyển đổi số do các Giảng viên là chuyên gia Chuyển đổi số đang làm việc tại các Trung tâm hỗ trợ Chuyển đổi số, các Viện Chuyển đổi số thực hiện giảng dạy bao gồm:

  • Hiểu rõ bản chất về Chuyển đổi số và các cấp độ
  • Các mô hình Chuyển đổi số
  • Các kiến thức & Kỹ năng cần thiết để tham gia Chuyển đổi số
  • Chuyển đổi nhận thức và Xây dựng Văn hóa Chuyển đổi số
  • Phương pháp luận để Chuyển Đổi Số, lựa chọn mô hình Chuyển đổi số, các yếu tố chính yếu để dự án thành công
  • Các Công nghệ dùng trong Chuyển đổi số (AI, Blockchain, Big data, IoT,…)
  • Thực hành: Thiết kế dự án Chuyển đổi số + trải nghiệm trên phần mềm và Công nghệ thực tế

Là khóa học do các Chuyên Gia Chuyển Đổi Số thực hiện.

GIẢNG VIÊN CHÍNH:

HOÀNG VĂN TAM

Chuyên gia Chuyển đổi số

Với kinh nghiệm hơn 20 năm làm việc, Ông đã từng làm việc cho nhiều môi trường khác nhau từ các tập đoàn đa quốc gia đến các công ty trong nước ở nhiều cương vị khác nhau như CEO, COO, CIO, CTO,… Nghiên cứu Chuyển đổi số từ rất sớm nên Ông có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực này và đang tham gia công tác Giảng dạy và Tư vấn Chuyển đổi số với các Viện, Trung tâm Chuyển đổi số, các Trường Đại học, Bộ KHĐT,..

HOÀNG VĂN TAM

Chuyên gia Chuyển đổi số

Đối tượng tham dự:

  • CEO các doanh nghiệp
  • CIO, Trưởng bộ phận Chuyển Đổi Số
  • Các đối tượng quan tâm và muốn tìm hiểu về chuyển đổi số.

Thời lượng:

  • Chương trình đào tạo Chuyển đổi số được diễn ra trong 4 buổi.
  • Phương pháp:
   • Lý thuyết + thảo luận + phân tích tình huống
   • Thực hành: Thiết kế dự án Chuyển đổi số trong doanh nghiệp + Trải nghiệm trên phần mềm & Công nghệ thực tế.

Mục tiêu của khóa đào tạo:

  • Cung cấp các khái niệm và kiến thức cơ bản về Chuyển đổi số
  • Các cách tiếp cận mới để phát triển sản phẩm dịch vụ theo hướng Chuyển đổi số
  • Phương pháp tiếp cận Chuyển đổi số trong Doanh nghiệp
  • Các kỹ thuật, công nghệ áp dụng trong Chuyển đổi số và xu hướng mới nổi
  • Các yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực tham gia thực hiện chuyển đổi số
  • Vai trò của lãnh đạo trong Chuyển đổi số

NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA KHÓA ĐÀO TẠO

  • Chuyên đề cung cấp những vấn đề cơ bản về Chuyển đổi số, các thuật ngữ, khái niệm công nghệ theo thuật ngữ đơn giản và dễ hiểu. Học viên sẽ hiểu sâu hơn về Chuyển đổi số, cách tổ chức đơn vị/doanh nghiệp để có thể tận dụng xu hướng mới nhất trong thế kỷ 21.
  • Năng lực được hình thành: Nắm bắt được các khái niệm cơ bản về Chuyển đổi số, hiểu rõ về bản chất của chuyển đổi số và tầm quan trọng của chuyển đổi số.
  • Biết các phương pháp tiếp cận và cách thức thực hiện chuyển đổi số đối với sản phẩm dịch vụ của đơn vị mình; Có vai trò truyền thông về việc áp dụng Chuyển đổi số trong đơn vị.

Các khóa học nổi bật

KHÓA HỌC CƠ BẢN

Khoá học - Tổng Quan Về Chuyển Đổi Số
Mục tiêu Giúp cho người học nắm được những kiến thức tổng quan về Chuyển Đổi Số và cách thức tiếp cận để thực hiện cho Tổ chức.
❖ Hiểu rõ bản chất về Chuyển đổi số và lợi ích của nó.
❖ Các thay đổi trong tổ chức khi thực hiện Chuyển đổi số.
❖ Các Công nghệ Công cụ dùng trong Chuyển đổi số.
❖ Làm thế nào để Chuyển đổi số thành công.
❖ Xây dựng chiến lược, kế hoạch, lộ trình Chuyển đổi số.
❖ Thực hành: Xây dựng chiến lược Chuyển đổi số.
Đối tượng Mọi đối tượng
Thời lượng 4 buổi
Liên hệ Hotline: (+84) 973 175 839
Email: info@vndigitech.com

CÁC KHÓA CHUYÊN ĐỀ

Khoá học chuyên đề
Chuyển đổi số trong lĩnh vực bán hàng & quản lý trải nghiệm khách hàng
Mục tiêu Trang bị những kiến thức về Chuyển đổi số cho Bộ phận Sale, Marketing để tăng khách hàng và quản lý trải nghiệm khách hàng.
❖ Hiểu được hành vi và cách tiếp cận khách hàng.
❖ Tiếp thị số.
❖ Xây dựng mạng lưới.
❖ Quản trị trải nghiệm khách hàng.
❖ Thực hành: Xây dựng hệ thống bán hàng e-commerce, online marketing, crm,...
Đối tượng Bộ phận Sale, Marketing
Thời lượng 4 buổi
Liên hệ Hotline: (+84) 973 175 839
Email: info@vndigitech.com
Khoá học chuyên sâu
Chuyển đổi số trong lĩnh vực bán lẻ
Khoá chuyên đề
Công nghệ trong Chuyển đổi số
Mục tiêu Giúp cho học viên hiểu được vai trò của Công nghệ trong Chuyển đổi số.
❖ Vai trò quan trọng của Công nghệ số lõi.
❖ Các kiến thức cơ bản về Công nghệ IoT, BigData, Cloud, AI, Blockchain,...trong Chuyển đổi số.
❖ Mô hình nền tảng (platform).
❖ Thách thức và Quản trị dự án Chuyển đổi số hiệu quả.
Đối tượng tham dự Trưởng bộ phận Chuyển đổi số, CIO, Bộ phận Công nghệ
Thời lượng 4 buổi
Liên hệ Hotline: (+84) 973 175 839
Email: info@vndigitech.com
Các khoá học chuyên sâu về AI, Blockchain, Data analytic
Khoá chuyên đề
Chuyển đổi mô hình tổ chức, vận hành, văn hoá Doanh Nghiệp số
Mục tiêu Giúp cho học viên hiểu được các thay đổi trong tổ chức để phù hợp với vận hành khi Chuyển đổi số
❖ Thay đổi trong hoạt động của tổ chức khi Chuyển đổi số
❖ Các kỹ năng số (Digital skills) cần trang bị cho nhân viên
❖ Thay đổi cấu trúc tổ chức khi Chuyển đổi số
❖ Thay đổi Văn hoá của tổ chức trong Chuyển đổi số
Đối tượng tham dự Trưởng các Bộ phận, Nhân sự, Điều hành
Thời lượng 4 buổi
Liên hệ Hotline: (+84) 973 175 839
Email: info@vndigitech.com
Khoá chuyên đề
Chuyển đổi số trong Sản xuất
Mục tiêu Giúp cho học viên hiểu được nền tảng Công nghiệp 4.0 và cách ứng dụng Công nghệ số vào trong quản lý hoạt động của nhà máy.
❖ Nền tảng Công nghiệp 4.0.
❖ Số hoá và Quản lý máy móc thiết bị, Quản lý quy trình hoạt động nhà máy bằng ERP.
❖ Ứng dụng Công nghệ số tiên tiến như IoT, AR/VR, AI, Robotic, Data Analytic, Print 3D trong nhà máy
❖ Thay đổi Quy trình phù hợp với hoạt động số.
❖ Kiến trúc và vận hành nhà máy hoạt động trên nền tảng số.
❖ Chiến lược, phương án, lộ trình chuyển đổi số cho nhà máy.
❖ Thực hành: Xây dựng lộ trình Chuyển đổi số cho nhà máy.
Đối tượng tham dự Giám đốc nhà máy, trưởng các bộ phận trong nhà máy.
Thời lượng 3 buổi
Liên hệ Hotline: (+84) 973 175 839
Email: info@vndigitech.com
Khoá chuyên đề
Chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo
Mục tiêu Giúp cho Lãnh đạo, Các bộ phận,Giảng viên hiểu được Chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo, các thách thức và cách thức thực hiện.
❖ Chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo là Chuyển đổi những gì?.
❖ Khung Chuyển đổi số trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.
❖ Chiến lược Giáo dục sốy
❖ Các tiêu chí đánh giá.
❖ Case study về Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.
Đối tượng tham dự Lãnh đạo, trưởng ban Chuyển đổi.
Thời lượng 4 buổi
Liên hệ Hotline: (+84) 973 175 839
Email: info@vndigitech.com
Khoá chuyên đề
Coaching/Mentor 1:1 Xây dựng lộ trình Chuyển đổi số
Mục tiêu Giúp cho Lãnh đạo, Trưởng ban Chuyển đổi số thực hành xây dựng Chiến lược và lộ trình Chuyển đổi số cho tổ chức- Đánh giá hiện trạng của tổ chức để đưa ra các danh mục cần thực hiện.
❖ Đánh giá mức độ sẵn sàng của tổ chức (Con người, dữ liệu, quy trình)
❖ Xác định mức độ ưu tiên, lập phương án và kế hoạch
❖ Xây dựng đội ngũ Chuyển đổi số
❖ Lựa chọn Công nghệ, đối tác
❖ Tổ chức thực hiện
❖ Các tiêu chí đánh giá
Đối tượng tham dự Lãnh đạo, Trưởng ban Chuyển đổi
Thời lượng 20 giờ
Liên hệ Hotline: (+84) 973 175 839
Email: info@vndigitech.com

Các khóa học nổi bật

tong-quan-ve-chuyen-doi-so

Đối tượng: Mọi đối tượng
Hình thức: Trực tuyến/ tại Doanh nghiệp

hoach-dinh-chuong-trinh-chuyen-doi-so

Đối tượng: Lãnh đạo,Trưởng ban CĐS,
Hình thức: Trực tuyến/ tại Doanh nghiệp

quan-tri-chuong-trinh-chuyen-doi-so

Đối tượng: Lãnh đạo, Trưởng ban CĐS
Hình thức: Trực tuyến/ tại Doanh nghiệp

khoa-hoc-ky-nang-chuyen-doi-so

Đối tượng: Lãnh đạo, Trưởng ban CĐS
Hình thức: Trực tuyến/ tại Doanh nghiệp

Đối tượng: CIO, Trưởng BP CĐS, Công nghệ
Hình thức: Trực tuyến/ tại Doanh nghiệp

khoa-hoc-chuyen-doi-so-mo-hinh-van-hanh-van-hoa-doanh-nghiep

Đối tượng: BP Nhân sự, Điều hành
Hình thức: Trực tuyến/ tại Doanh nghiệp

chuyen-doi-so-trong-san-xuat

Đối tượng: GĐ nhà máy, Trưởng BP trong nhà máy
Hình thức: Trực tuyến/ tại Doanh nghiệp

chuyen-doi-so-trong-dao-tao

Chuyển Đổi Số Trong Giáo Dục & Đào Tạo

Đối tượng: Lãnh đạo, Trưởng ban CĐS
Hình thức: Trực tuyến/ tại Doanh nghiệp

chuyen-doi-so-trong-ban-hang-va-quan-tri-trai-nghiem-khach-hang

Chuyển Đổi Số Trong Bán Hàng & Quản Trị Trải Nghiệm Khách Hàng

Đối tượng: BP Sale & Marketing
Hình thức: Trực tuyến/ tại Doanh nghiệp

Tài liệu học tập:

  • Slide, ppt, phần mềm

Tài liệu tham khảo:

  • Chuyên trang về Chuyển Đổi Số: https://chuyendoiso.vndigitech.com
  • Các giải pháp công nghệ hỗ trợ chuyển đổi số trên thế giới và ở Việt Nam
  • Tài liệu đào tạo, tài liệu hướng dẫn, sách tham khảo Chuyển đổi số

Liên hệ với Chúng tôi

  Phản Hồi Của Học Viên

  Anh Trần Ngọc Tường

  Chủ tịch HĐQT công ty ACBH – ACBD

  5/5

  Lớp học tốt, cung cấp cho nhân viên kiến thức cần thiết hiểu được Chuyển đổi số một cách đúng đắn .

  Anh Thái Long Quân

  Chủ sở hữu artstore.vn

  5/5

  Nhờ khoá học của Thầy, em đang làm Chuyển đổi số

  Một số hình ảnh

  Hội thảo chuyển đổi số
  error: Content is protected !!