HOÀNG ĐỨC QUANG

Thạc sĩ Khoa học máy tính – Trainer Manager Digitech Solutions

Tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học máy tính – Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh. Với 20 năm kinh nghiệm tham gia nhiều dự án trong và ngoài nước, lập trình phần mềm với đa dạng ngôn ngữ: Flutter, Java, Java Spring, C#, ASP. Net MVC, PHP & Lavarel, C++,…

Học vấn & Chứng nhận

 • 2021 – hiện nay: Trainer Manager Digitech Solutions
 • 2008 – hiện nay: Giảng viên, Đại học FPT, Việt Nam
 • 2000 – 2008: Nghiên cứu viên Viện Cơ học Ứng dụng Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 2001 – 2006: Giảng viên thỉnh giảng, Đại học Hutech, Việt Nam
 • 2001-2011: Giảng viên thỉnh giảng, Đại học Hồng Bàng, Việt Nam
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học máy tính trường Đại học Khoa học Tự nhiên, đại học Quốc gia TP. HCM.

Một số dự án

 • Website savista: https://savista.com.vn =>Sử dụng PHP, Laravel Framework, MySql.
 • Trang web: http://dallas.cargoviet.com => Sử dụng PHP, Laravel Framework, MySql
 • Website: http://cargoviet.com =>Sử dụng PHP, Laravel Framework, MySql
 • Trang web cathaylife: https://www.cathaylife.com.vn/cathay => Sử dụng Spring Boot, Spring MVC, Persistance, DB2.
 • Các dự án nội bộ công ty Digitech Solutions sử dụng Flutter ( lĩnh vực Thương mại điện tử, lĩnh vực sản xuất,…)
error: Content is protected !!