Tổng quan về khóa học

Khóa học Quản trị Chương trình Chuyển đổi số là khóa học được thiết kế giúp cho học viên hiểu được Cách quản trị một chương trình Chuyển đổi số

Khóa học này phù hợp với ai?

  • CEO các doanh nghiệp
  • Trưởng bộ phận Chuyển Đổi Số

Mục tiêu của khóa học là gì?

Nội dung chi tiết khóa học

quan-tri-chuong-trinh-chuyen-doi-so

Khóa học Quản trị chương trình chuyển đổi số

Liên hệ ngay:
+ Hotline:(+84) 973 175 839
+ Email: info@vndigitech.com

Ông HOÀNG VĂN TAM

Chuyên gia Tư vấn & Đào tạo  Chuyển đổi số

Giảng viên chính

Với kinh nghiệm hơn 20 năm làm việc, Ông đã từng làm việc cho nhiều môi trường khác nhau từ các tập đoàn đa quốc gia đến các công ty trong nước ở nhiều cương vị khác nhau như CEO, COO, CIO, CTO,… Nghiên cứu Chuyển đổi số từ rất sớm nên Ông có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực này và đang tham gia công tác Giảng dạy và Tư vấn Chuyển đổi số với các Viện, Trung tâm Chuyển đổi số, các Trường Đại học, Bộ KHĐT,..

Các khóa học do ông Hoàng Văn Tam đứng lớp được yêu thích bởi cách truyền đạt dễ hiểu, cách ông tạo động lực cho học viên và sự tận tâm trong từng bài giảng.

Các Khóa Học Liên Quan

tong-quan-ve-chuyen-doi-so

Tổng Quan Về Chuyển Đổi Số

Đối tượng: Mọi đối tượng
Hình thức: Trực tuyến/ tại Doanh nghiệp

hoach-dinh-chuong-trinh-chuyen-doi-so

Hoạch Định Chương Trình
Chuyển Đổi Số

Đối tượng: Mọi đối tượng
Hình thức: Trực tuyến/ tại Doanh nghiệp

quan-tri-chuong-trinh-chuyen-doi-so

Quản Trị Chương Trình
Chuyển Đổi Số

Đối tượng: Lãnh đạo, Trưởng ban CĐS
Hình thức: Trực tuyến/ tại Doanh nghiệp

error: Content is protected !!