CEO & Founder

Kính gửi Quý Khách hàng và Đối tác,

Sau 20 năm làm việc trong lĩnh CNTT và Điều hành quản lý, cũng như giúp xây dựng Công ty khởi nghiệp Travala.com thành công – 1 Công ty khởi nghiệp về nền tảng platform cho ngành booking khách sạn sử dụng Công nghệ Blockchain.

Tôi thành lập Công ty Digitech Solutions với mong muốn kết hợp giữa năng lực Công nghệ và Kinh nghiệm Kinh doanh của chúng tôi để giúp cho Khách hàng trong các lĩnh vực:

    1. Gia công và phát triển phần mềm
    2. Các giải pháp Chuyển đổi số và Tư vấn Chuyển đổi số
    3. Các giải pháp ứng dụng Công nghệ tiên tiến AI, Blockchain

Chúng tôi luôn coi nhân viên là tài sản quý giá và tập trung đào tạo phát triển nhân viên dựa trên Kiến Thức, Kỹ Năng, Thái Độ. Luôn tiến lên phía trước, Chúng tôi luôn học hỏi, cải tiến, để mang giá trị đến cho Khách hàng và đối tác. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện dự án & dịch vụ một cách tốt nhất, đúng tiến độ và chi phí hiệu quả.

Founder & CEO

Hoàng Văn Tam

error: Content is protected !!