Dịch vụ của chúng tôi

Gia công phần mềm

CustomSoftware-Icon

Phát triển phần mềm

Bản mẫu và mô hình

Giải pháp

DigiTech Solutions là công ty Công nghệ, chúng tôi chuyên hoạt động trong các lĩnh vực Gia Công Phần Mềm, Sản xuất phần mềm, Tư vấn Chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ mới AI, Blockchain.

Đội ngũ nhân sự của chúng tôi đã có kinh nghiệm phát triển phần mềm, dự án về Web App, Mobile App, E-Commerce, Công cụ marketing, Nhân sự, Nền tảng đào tạo trực tuyến, AI, Blockchain…,với chất lượng, đúng tiến độ, chi phí hiệu quả. Đội ngũ kinh doanh và tư vấn am hiểu nghiệp vụ kinh doanh, có thể phân tích các yêu cầu, tư vấn các giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Ban lãnh đạo công ty là những người vừa có kinh nghiệm kỹ thuật, vừa có kinh nghiệm kinh doanh và quản lý điều hành. Do đó, chúng tôi tin rang sẽ mang lại các giá trị hữu ích cho khách hàng.

Về phần mềm, chúng tôi đang hoạt động trong các lĩnh vực sau:

  • Gia công phần mềm theo yêu cầu (Theo dự án hoặc theo team uỷ thác).
  • Các sản phẩm do chúng tôi tự phát triển: E-Commerce, Referral, Training Platform, Online Job board,…

Các Công nghệ chính chúng tôi đang sử dụng:

 • UI/UX: Ant design, Material UI
 • Programming:
  • Frontend: JavaScript,
  • TypeScript, HTML5,
   CSS3, Angular, React, NextJS, Asp.net
  • Backend: Python, Node.js,, .Net, Java
  • Mobile app: React Native, Flutter)
  • Database: MS SQL Server, MySQL, MongoDB, PostgreSQL,
  • Architecture: 3L, MVC, API, Microservice, SAAS
 • Cloud Infrastructure: Linux, Windows, VPS, AWS,..
 • Cutting Edge Technology:
  • AI ( Machine Learning, Deep Learning…): Tensoflow, Keras, Pytorch, ChatBot, Optical Character Recognition (OCR), Object Detection, Extract data from PDF
  • BlockChain: NEO, Ethereum, Wallet
 • Digital Transformation Solutions: ERP Odoo, E-Commerce, E-Learning, Traceability of agricultural products, Barcode/QR Code, RFID, IoT
 • Source Code Management: GitLab, GitHub, Bitbucket
 • Design control: Sketch, Invision, zeplin, Figma
 • Project Management Model: Agile/Scrum, PMP
error: Content is protected !!