BẢN MẪU & MVP & GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CHO STARTUP

Với ý tưởng kinh doanh của bạn, chúng tôi đề nghị mô hình giải pháp offer Prototype/MVP để phát triển nhanh, tối ưu, giảm thiểu chi phí phát triển, đẩy nhanh thời gian phát triển dự án và:

    • Tạo một bản mẫu cho dự án.
    • Xây dựng dự án khởi nghiệp trên mô hình MVP.
    • Phát triển dự án trên market.