Tổng quan phần mềm CRM

Mô-đun CRM được thiết kế đặc biệt để quản lý khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả. Nó cho phép các doanh nghiệp kiểm tra tất cả các khách hàng tiềm năng / cơ hội của bạn ở một vị trí, quản lý chúng từ giai đoạn này sang giai đoạn khác và phân tích kết quả.

Mô-đun CRM cho phép các nhà quản lý doanh nghiệp và giám đốc điều hành bán hàng theo dõi triển vọng của họ và thu thập thông tin liên quan tại một vị trí thống nhất duy nhất.

Ngoài ra, CRM làm giảm khối lượng công việc của các cộng sự kinh doanh và cho phép họ truy cập vào dữ liệu đơn giản có thể phân đoạn và được trực quan hóa.

Phần mềm có tích hợp cảnh báo nhắc lịch hẹn tự động, giúp người dùng tiết kiệm thời gian, tránh bị quên công việc, nâng cao hiệu suất làm việc.

Phần mềm CRM tích hợp tự động với các ứng dụng khác như Bán hàng, Mua hàng, Kho, Kế toán, Nhân sự, …

Các tính năng chính của phần mềm CRM:

  • Quản lý tiềm năng (Lead)
  • Quản lý cơ hội
  • Quản lý thông tin khách hàng
  • Báo cáo

Tính năng và thao tác module CRM

1.     Quản lý tiềm năng (Lead):

  • Cho phép người dùng ghi chép, phân loại và lưu trữ thông tin lead, phục vụ quá trình chăm sóc khách hàng.
  • Người dùng thông qua quá trình đánh giá ban đầu, có thể chuyển lead thành cơ hội và phân bổ nhân viên chăm sóc, hoạt động chăm sóc phù hợp với từng đối tượng, nhóm đối tượng cụ thể.
  • Những tiềm năng được người dùng tạo sẽ được hiển thị, người dùng có thể chuyển chúng thành cơ hội.

2. Quản lý cơ hội

  • Từ các tiềm năng (lead), người dùng thông qua quá trình theo dõi, đánh giá sẽ quyết định có tiếp tục chuyển khách hàng sang cơ hội hay không.
  • Giao diện quản lý cơ hội dễ theo dõi, được chia làm nhiều giai đoạn, để chuyển một cơ hội từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, người dùng chỉ cần thực hiện thao tác kéo thả.
  • Người dùng có thể lên công việc cho các nhân viên thực hiện chăm sóc khách hàng và theo dõi các lịch hoạt động mà mình đã tạo cho nhân viên.

3. Quản lý thông tin khách hàng

Thông tin của các khách hàng (thông tin cá nhân, hạng khách hàng, quá trình mua hàng, cuộc gặp, công nợ,…) và quá trình chăm sóc khách hàng được lưu trữ chi tiết và được cập nhật theo thời gian thực trên ứng dụng quản lý chăm sóc khách hàng.

4. Báo cáo

Để giúp cho người dùng có cái nhìn tổng quát, trực quan hơn phần mềm cung cấp tính năng báo cáo như báo cáo tiềm năng, cơ hội, các hoạt động .

error: Content is protected !!