CRM – Giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả”

 Những tính năng trong giải pháp của chúng tôi

  • ·        Cho phép một nhóm nhân viên (kinh doanh, bán hàng) quản lý các tiềm năng (leads), cơ hội kinh doanh (opportunities) một cách thông minh và hiệu quả.
  • ·        Quản lý các tác vụ chính như thông tin liên lạc, nhận dạng khách hàng, ưu tiên hóa từng loại tác vụ bán hàng, phân công công việc, hướng xử lý và thông báo tự động.
  • ·        Phân hệ CRM có cổng email giao tiếp đồng bộ giữa email và hệ thống ERP giúp người dùng có thể gửi, nhận và quản lý email ngay trong hệ thống ERP của Công ty mình.
  • ·        Trả lời tự động, thực hiện một số hành động chăm sóc khách hàng tự động như gửi thư cảm ơn, định tuyến thư từ từ khách hàng đến đúng chỗ, đúng người chuyên trách.

Call Now Button
error: Content is protected !!