iQAQC - Nền tảng quản lý, kiểm soát chất lượng thông minh cho doanh nghiệp của bạn

Phần mềm iQAQC được xây dựng trên nền tảng IOC, là giải pháp phần mềm giúp doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản trị sản xuất giải quyết được bài toán quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách hiệu quả và có hệ thống thông qua việc tạo và quản lý hồ sơ  trực tiếp trên ứng dụng.

Về tính năng:

    • Lập và quản lý hồ sơ nhanh chóng. Chỉ cần nhập dữ liệu đầu vào, khai báo đầy đủ thông tin, các dữ liệu được tự động đưa sang các mẫu biên bản nghiệm thu và nhật ký thi công.
    • Tùy ý chỉnh sửa, thay đổi thông tin khi hồ sơ đang ở chế độ bản nháp
    • Truy xuất thông tin dễ dàng, nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi.
    • Dữ liệu tự động cập nhật vào hệ thống
    • Hỗ trợ làm việc từ xa:

Digitech Solutions là công ty Phần mềm & cung cấp các Dịch vụ Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp.

VP: Tòa nhà SBI, Lô 6B, ĐS 03, CVPM Quang Trung, P. Tân hánh Hiệp, Q 12, TP.HCM

Trụ sở: E9, Đường A2, KDC Tín Phong, P. Tân Thới Nhất, Q 12, TP.HCM

Copyright © 2018 by Digitech Solutions. All Rights Reserved.

Copyright © 2018 by Digitech Solutions. All Rights Reserved.
error: Content is protected !!