Chuyển đổi số News
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đẩy mạnh Chuyển đổi số trọng việc vận hanh, quản lý dân cư
Chuyển đổi số News

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đẩy mạnh Chuyển đổi số vào việc vận hành hệ thống quản lý dân cư

Chiều ngày 25/2, Bộ Công an tổ chức buổi khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Tại buổi khai trương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu về việc đẩy mạnh Chuyển đổi […]

error: Content is protected !!