Chuyển đổi số News
Rủi ro nếu Doanh nghiệp trì hoãn chuyển đổi số
Chuyển đổi số News

Trì hoãn Chuyển đổi số có thể khiến Doanh nghiệp gặp rủi ro

Báo cáo Chỉ số Kết nối Toàn cầu (GCI 2020) của Huawei cho biết, Việt Nam hiện đứng thứ 55 về chuyển đổi số với 41 điểm. Qua đó, từ nhóm nước khởi động (starters), Việt Nam đã vươn lên có mặt trong nhóm nước đang triển khai (adopters) số hóa. Do đó, Doanh nghiệp […]

error: Content is protected !!