News

Thủ tướng phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Thủ tướng phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Thủ tướng phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia

 

Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 749. Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Với tầm nhìn đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số.

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Hướng tới mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu, với một số chỉ số cơ bản cụ thể.

Theo mic.gov.vn

Author

Trang Nguyễn

Comment (1)

  1. Chia sẻ "Nghề IT-Sáng tạo và tương lai" với sinh viên ĐH FPT Greenwich -
    10/11/2020 Trả lời

    […] quan đến ngành nghề IT. Chủ đề được các bạn quan tâm nhiều nhất là về Chuyển Đổi Số. Cũng như trăn trở lí do tại sao Việt Nam còn ít sản phẩm […]

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *