Tận dụng CÔNG NGHỆ AI tiên tiến

Chúng tôi đổi mới doanh nghiệp của bạn!

TEAM AI CỦA CHÚNG TÔI

Tony Hoang

Tony Hoang

CEO & Founder
Hung Ngo

Hung Ngo

Technical Lead
David Nguyen

David Nguyen

Australian Representative

David Nguyen

Australian Representative

Chúng tôi thực hiện các giải pháp AI cho bạn

Xin vui lòng tham gia với vnaihub.com để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp AI Việt Nam. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy Giải pháp AI, bài viết nghiên cứu AI, khóa đào tạo, tin tức và sự kiện.

Một số trường hợp nghiên cứu AI:

Digitech Solutions was established 2018. We are Software Development & Digital Technology Consulting company.

SUPPORT

FAQs

Privacy

Policy

Term of use

COMPANY

Who we are

What we do

Who we help

Technology news

FOLLOW