Chuyển đổi kỹ thuật số

Chuyển đổi kỹ thuật số là quá trình sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để tạo ra mô hình kinh doanh mới hoặc đổi mới (thay đổi quy trình kinh doanh, văn hóa và trải nghiệm khách hàng) để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và thị trường thay đổi.

Lợi ích của chuyển đổi số:

1. Cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt hơn
2. Cải thiện bộ kỹ năng của nhân viên
3. Khuyến khích văn hóa kỹ thuật số
4. Cải thiện thu thập và phân tích dữ liệu
5. Cho phép số hóa sản phẩm/dịch vụ
6. Làm cho công ty của bạn có nhiều lợi nhuận hơn
7. Giữ tốc độ cạnh tranh

Quy trình tư vấn đổi mới kỹ thuật số

NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI LÀM

  • Xác định các vấn đề và nhu cầu kinh doanh của khách hàng
  • Đề xuất chiến lược kinh doanh số & mô hình hoạt động kỹ thuật số
  • Xác định lại kỹ thuật xử lý kỹ thuật số
  • Đề xuất giải pháp công nghệ số tốt nhất
  • Thực hiện dự án chuyển đổi số
  • Kiểm toán & Quản lý dự án cho dịch vụ dự án CNTT

Digitech Solutions was established 2018. We are Software Development & Digital Technology Consulting company.

SUPPORT

FAQs

Privacy

Policy

Term of use

COMPANY

Who we are

What we do

Who we help

Technology news

FOLLOW