We offer Web Scraping service to extract data from websites then save to Database

Dữ liệu sản phẩm, giá cả và đánh giá từ trang web thương mại điện tử.

Dữ liệu khách hàng tiềm năng: Nhận dữ liệu khách hàng tiềm năng mới có liên quan đến doanh nghiệp của bạn.

Dữ liệu truyền thông xã hội: Thu thập dữ liệu từ mạng xã hội – Facebook, Twitter và Instagram.

Dữ liệu việc làm và Nguồn nhân lực: Tìm những ứng viên tốt nhất cho công ty của bạn hoặc theo dõi đối thủ cạnh tranh của bạn đang tuyển dụng ai.