Ảnh hưởng của đại dịch Covid khiến cho nhiều hoạt động sản xuất tại nhà máy bị ảnh hưởng. Mọi quy trình hoạt động, hệ thống quản lý giám sát, con người đều gặp khó khăn. Mặc dù đã áp dụng phương pháp 3 tại chỗ. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là phương án tạm thời và khắc phục tình huống cấp bách và chưa theo một quy trình cụ thể. Xong doanh nghiệp vẫn cần phải nhanh chóng thay đổi, thực hiện chuyển đổi mô hình nhà máy chú trọng tập trung phát triển theo trụ cột:

 • Xây dựng chiến lược và cơ cấu tổ chức thông minh
 • Xây dựng nhà máy thông minh
 • Vận hành thông minh
 • Tạo ra  các sản phẩm thông minh
 • Xây dựng dịch vụ về dữ liệu và phát triển kỹ năng cho người lao động

Chuyển đổi số trong Nhà máy cần phải làm gì?

Để đưa nhà máy hoạt động trên nền tảng Công nghiệp 4.0 Doanh nghiệp sản xuất cần:

 1. Số hoá và Quản lý máy móc thiết bị, Quản lý quy trình hoạt động nhà máy bằng ERP.  

Việc thực hiện số hóa dữ liệu và quản lý nguồn lược bằng ERP giúp các bộ phận lãnh đạo quản lý được các nghiệp vụ và hỗ trợ nhanh trong việc hoạch định toàn bộ nguồn lực bào gồm (Hàng hóa – Tài sản – Tài chính – Nhân sự). Từ đó đưa ra quyết định nhanh chóng

2. Ứng dụng Công nghệ số tiên tiến như IoT, AR/VR, AI, Robotic, Data Analytic, Print 3D trong nhà máy

Công nghệ tiên tiến sẽ đảm nhiệm việc thu thập thông tin tình trạng hoạt động của máy móc, thống kê lượng sản xuất theo thời gian thực, từ đó sẽ cung cấp thông tin, dữ liệu về hệ thống quảng lý trung tâm cho các tầng phía trên xử lý

3. Thay đổi Quy trình phù hợp với hoạt động số

Để việc triển khai dự án chuyển đổi số cho nhà máy thành công. Doanh nghiệp bắt buộc phải thay đổi quy trình để đáp ứng và phù hợp với môi trường sản xuất hoạt động trên không gian số. Việc áp dụng và vận hành hệ thống sản xuất – MES giúp bộ phận Quản đốc, điều hành nhà máy theo dõi, giám sát, lưu trữ, cập nhật liên tục thông tin từ nhà máy và khu sản xuất trong thời gian thực.

 4. Kiến trúc và vận hành nhà máy hoạt động trên nền tảng số

GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đào tạo, tư vấn đến triển khai

1. Đào tạo chuyển đổi số

Đào tạo cho các Giám đốc nhà máy, trưởng bộ phận quản lý nhà máy 

  • Nền tảng công nghệ 4.0
  • Số hóa và quản lý máy móc thiết bị, quản lý quy trình hoạt động nhà máy bằng ERP
  • Ứng dụng Công nghệ số tiên tiến như IoT, AR/VR, AI, Robotic, Data Analytic, Print 3D trong nhà máy
  • Thay đổi Quy trình phù hợp với hoạt động số.
  • Kiến trúc và vận hành nhà máy hoạt động trên nền tảng số
  • Chiến lược, phương án, lộ trình chuyển đổi số cho nhà máy.
  • Thực hành: Xây dựng lộ trình Chuyển đổi số cho nhà máy.

2. Tư vấn chuyển đổi số

Quy trình tư vấn của chúng tôi:

  • Khảo sát hiện trạng của nhà máy 
  • Đề xuất mô hình Chuyển đổi
  • Công nghệ áp dụng
  • Tổ chức thực hiện  

3. Giải pháp chuyển đổi số

Phần mềm ERP

ERP - QLDN

Phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể. Quản ký tất cả các phòng ban như kế toán, nhân sự, bán hàng,… của doanh nghiệp trên một hệ thống duy nhất

Phần mềm iHSE

Phần mềm quản lý sức khỏe – An toàn – Môi trường. Theo dõi và cập nhật các tình huống ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe, môi trường doanh nghiệp

Đếm sản phẩm bằng AI

Đếm thùng carton trong vận chuyển, dây chuyền đóng gói, sản lượng hàng trong kho, Băng tải đóng gói và đếm thực phẩm đóng hộp,…

Phần mềm iStore

Quản lý chuỗi cửa hàng từ xa, báo cáo doanh thu, quản lý kho,

Phần mềm QAQC

Lập và quản lý hồ sơ, quản lý và kiểm soát chất lượng kịp thời, hỗ trợ quản lý từ xa

Phần mềm bảo trì bảo dưỡng

Quản lý hồ sơ máy móc thiết bị, quảng lý công việc bảo dưỡng, sửa chữa máy móc.

Chuyển đổi ngay hôm nay để sản xuất thông minh hơn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: E9, Đường A2, KDC Tín Phong, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

Hotline/Zalo/Whatsapp: (+84) 973 175 839

Email: info@vndigitech.com

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN GIẢI PHÁP.

  CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG SẢN XUẤT DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ?

  Để thực hiện chuyển đổi mô hình nhà máy, Doanh nghiệp sản xuất cần

  •  Số hoá và Quản lý máy móc thiết bị, Quản lý quy trình hoạt động nhà máy
  • Ứng dụng Công nghệ số tiên tiến như IoT, AR/VR, AI, Robotic, Data Analytic, Print 3D trong nhà máy 
  • Thay đổi Quy trình phù hợp với hoạt động số bằng áp dụng và vận hành hệ thống sản xuất
  • Kiến trúc và vận hành nhà máy hoạt động trên nền tảng số

  KIẾN TRÚC DOANH NGHIỆP (EA – ENTERPRISE ARCHITECTURE)

  MÔ HÌNH NHÀ MÁY THÔNG MINH (CHUẨN ISA-95)

  Ảnh hưởng của đại dịch Covid khiến cho nhiều hoạt động sản xuất tại nhà máy bị ảnh hưởng. Mọi quy trình hoạt động, hệ thống quản lý giám sát, con người đều gặp khó khăn. Mặc dù đã áp dụng phương pháp 3 tại chỗ. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là phương án tạm thời và khắc phục tình huống cấp bách và chưa theo một quy trình cụ thể. Xong doanh nghiệp vẫn cần phải nhanh chóng thay đổi, thực hiện chuyển đổi mô hình nhà máy chú trọng tập trung phát triển theo trụ cột:

  • Xây dựng chiến lược và cơ cấu tổ chức thông minh
  • Xây dựng nhà máy thông minh
  • Vận hành thông minh
  • Tạo ra  các sản phẩm thông minh
  • Xây dựng dịch vụ về dữ liệu và phát triển kỹ năng cho người lao động

  HIỆU QUẢ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG SẢN XUẤT MANG LẠI

  Chuyển đổi số trong Nhà máy cần phải làm gì?

  Để đưa nhà máy hoạt động trên nền tảng Công nghiệp 4.0 Doanh nghiệp sản xuất cần:

  1. Số hoá và Quản lý máy móc thiết bị, Quản lý quy trình hoạt động nhà máy bằng ERP.  

  Việc thực hiện số hóa dữ liệu và quản lý nguồn lược bằng ERP giúp các bộ phận lãnh đạo quản lý được các nghiệp vụ và hỗ trợ nhanh trong việc hoạch định toàn bộ nguồn lực bào gồm (Hàng hóa – Tài sản – Tài chính – Nhân sự). Từ đó đưa ra quyết định nhanh chóng

  2. Ứng dụng Công nghệ số tiên tiến như IoT, AR/VR, AI, Robotic, Data Analytic, Print 3D trong nhà máy

  Công nghệ tiên tiến sẽ đảm nhiệm việc thu thập thông tin tình trạng hoạt động của máy móc, thống kê lượng sản xuất theo thời gian thực, từ đó sẽ cung cấp thông tin, dữ liệu về hệ thống quảng lý trung tâm cho các tầng phía trên xử lý

  3. Thay đổi Quy trình phù hợp với hoạt động số

  Để việc triển khai dự án chuyển đổi số cho nhà máy thành công. Doanh nghiệp bắt buộc phải thay đổi quy trình để đáp ứng và phù hợp với môi trường sản xuất hoạt động trên không gian số. Việc áp dụng và vận hành hệ thống sản xuất – MES giúp bộ phận Quản đốc, điều hành nhà máy theo dõi, giám sát, lưu trữ, cập nhật liên tục thông tin từ nhà máy và khu sản xuất trong thời gian thực.

   4. Kiến trúc và vận hành nhà máy hoạt động trên nền tảng số

  GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG SẢN XUẤT CỦA DIGITECH SOLUTIONS

  LỢI ÍCH GIẢI PHÁP MANG LẠI CHO DOANH NGHIỆP

  Ngoài ra Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ khác về Chuyển đổi số:

  1. Đào tạo Chuyển đổi số 

  2. Tư vấn Chuyển đổi số

  Đào tạo cho các Giám đốc nhà máy, trưởng bộ phận quản lý nhà máy 

   • Nền tảng công nghệ 4.0
   • Số hóa và quản lý máy móc thiết bị, quản lý quy trình hoạt động nhà máy bằng ERP
   • Ứng dụng Công nghệ số tiên tiến như IoT, AR/VR, AI, Robotic, Data Analytic, Print 3D trong nhà máy
   • Thay đổi Quy trình phù hợp với hoạt động số.
   • Kiến trúc và vận hành nhà máy hoạt động trên nền tảng số
   • Chiến lược, phương án, lộ trình chuyển đổi số cho nhà máy.
   • Thực hành: Xây dựng lộ trình Chuyển đổi số cho nhà máy.

  Quy trình tư vấn của chúng tôi:

   • Khảo sát hiện trạng của nhà máy 
   • Đề xuất mô hình Chuyển đổi
   • Công nghệ áp dụng
   • Tổ chức thực hiện  

  3. Giải pháp chuyển đổi số

  Phần mềm ERP

  Phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể. Quản ký tất cả các phòng ban như kế toán, nhân sự, bán hàng,… của doanh nghiệp trên một hệ thống duy nhất

  Phần mềm iHSE

  Phần mềm quản lý sức khỏe – An toàn – Môi trường. Theo dõi và cập nhật các tình huống ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe, môi trường doanh nghiệp

  Đếm sản phẩm bằng AI

  Đếm thùng carton trong vận chuyển, dây chuyền đóng gói, sản lượng hàng trong kho, Băng tải đóng gói và đếm thực phẩm đóng hộp,…

  Phần mềm iStore

  Quản lý chuỗi cửa hàng từ xa, báo cáo doanh thu, quản lý kho,

  Phần mềm QAQC

  Lập và quản lý hồ sơ, quản lý và kiểm soát chất lượng kịp thời, hỗ trợ quản lý từ xa

  Phần mềm bảo trì bảo dưỡng

  Quản lý hồ sơ máy móc thiết bị, quảng lý công việc bảo dưỡng, sửa chữa máy móc.

  Chuyển đổi ngay hôm nay để sản xuất thông minh hơn

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Địa chỉ: Tòa nhà SBI, Lô 6B, ĐS 03, QTSC, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. HCM

  Hotline/Zalo/Whatsapp: (+84) 973 175 839

  Email: info@localhost

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN GIẢI PHÁP.

   Digitech Solutions là công ty Phần mềm & cung cấp các Dịch vụ Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp.

   VP: Tòa nhà SBI, Lô 6B, ĐS 03, CVPM Quang Trung, P. Tân hánh Hiệp, Q 12, TP.HCM

   Trụ sở: E9, Đường A2, KDC Tín Phong, P. Tân Thới Nhất, Q 12, TP.HCM

   Copyright © 2018 by Digitech Solutions. All Rights Reserved.

   Digitech Solutions là Công ty Phần mềm & Cung cấp các dịch vụ Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp.

   LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

   VP: Tòa nhà SBI, Đường 03, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q 12, TP.HCM

   Trụ sở: E9,  Đường A2, KDC Tín Phong, P. Tân Thới Nhất, Q 12, TP.HCM

   Copyright © 2018 by Digitech Solutions. All Rights Reserved.
   error: Content is protected !!