GIỚI THIỆU E-LEARNNOW (EDU PLATFORM)

I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

E-Learnnow là sản phẩm hợp tác phát triển giữa Công ty Digitech Solutions và Công ty CCP. E-learnnow là nền tảng đào tạo giúp cho các Đơn Vị Đào Tạo (Trường, Trung Tâm, Viện, Bộ Phận đào tạo trong Doanh Nghiệp) dễ dàng Quản lý và Tổ chức giảng dạy bằng việc ứng dụng công nghệ trong việc Chuyển Đổi Số từ hình thức tổ chức giảng dạy và quản lý truyền thống sang hình thức quản lý đào tạo và giảng dạy hiện đại. Quản lý bằng phần mềm giúp thông tin công khai và thông suốt giúp giảm tối đa thời gian quản lý công việc và xử lý công việc, việc tương tác giữa giảng viên và học viên không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, khoảng cách. Hệ thống hoạt động trên nền tảng Web App và Mobile App. Đặc biệt đáp ứng được các yêu cầu tránh tiếp xúc trực tiếp giữa các học viên với giảng viên để phòng tránh Covid. E-learnnow platform bao gồm 5 phần như sau:

  1. E-Management: Edu Management là hệ thống lõi sử dụng để thiết lập cấu hình hệ thống với các hệ thống E-Learning, Online Class, Website, Invite Program và giúp quản lý tình hình hoạt động của Trường/Trung tâm/Viện/Bộ phận đào tạo trong Công ty.  Bao gồm việc quản lý thông tin khách hàng, học viên, giảng viên, lớp học,  thời khoá biểu, điểm, chứng chỉ, báo cáo.
  2. E-Mall/Web: Web bán các khoá học trực tuyến của Trung tâm trên không gian mạng internet, sử dụng kỹ thuật SEO để dễ dàng hiển thị Đơn vị đào tạo của bạn, các khoá học trên các bộ máy tìm kiếm của như Google, giúp học viên đăng ký tài khoản và đăng ký lớp học dễ dàng, thu hút các Giảng viên đăng ký trở thành Giảng Viên của Đơn vị đào tạo của bạn.
  3. E-Inviting: Module cho phép các Học viên, Giảng viên mời thêm học viên mới tham gia học tập tại Đơn vị đào tạo của bạn để nhận phần thưởng.
  4. E-Learning (Trung tâm tài nguyên học liệu): hệ thống hỗ trợ giúp Giảng Viên upload các tài nguyên khoá học như Book, picture, a pdf document, audio file, video, animation, youtube link, ngân hàng câu hỏi, tạo bài thi,…
  5. E-Class: Hệ thống chuyên giảng dạy online trực tiếp dành giúp cho Học viên dễ dàng tương tác với Học viên cho các lớp học. Các học viên sẽ được tự động Giảng Viên không phải tốn thời gian để thêm từng học viên của lớp học mà hệ thống tự động tạo ra danh sách học viên từ Các công cụ như Web Camera, Voice, Presentation (Trình chiếu file), Bảng (Whiteboard), Share Screen (chia sẻ màn hình), Chat, Bình chọn….

II. CÁC GÓI PACKAGE TRONG HỆ THỐNG

E-learnnow có thể được chia thành các gói khác nhau để khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn để phù hợp với quy mô hoạt động của mình:

Package

System

Recommendation

Basic
E-Learning, E-Class, E-App
Gói Basic phù hợp với các cá nhân tổ chức đào tạo, các bộ phận đào tạo trong các doanh nghiệp. Nó hỗ trợ các hoạt động đào tạo như tạo khoá học, tạo học viên, tạo giảng viên, lưu trữ các tài nguyên học liệu, học viên có thể truy xuất vào tài nguyên hệ thống để tự học hoặc học tương tác online với Giảng Viên
Advance
E-Management, E-Learning, E-Class, E-App
Gói Advance phù hợp với các trung Trung tâm đào tạo nhỏ. Nó có đầy đủ các chức năng của gói Basic và hỗ trợ quản lý các hoạt động trong trung tâm như quản lý và phân tích khách hàng, học viên, lớp học, báo cáo,.. Mỗi loại user có trang quản lý riêng của mình để có thể truy cập vào tài nguyên của mình.
Premium package
E-Management, E-Learning, E-Class, E-App, E-Web
Phù hợp với Trung tâm đào tạo có quy mô trung bình. Nó có tất cả các tính năng của Gói Advance và có hệ thống bán khoá học trên mạng internet (Edu E-Commerce Website).
Full package
E-Management, E-Learning, E-Class, E-App, E-Web, E-Inviting
Gói full package phù hợp với trung tâm lớn, nó có thêm hệ thống E-Inviting để giúp trung tâm tăng trưởng số lượng học viên nhanh chóng bằng cách sử dụng các chính sách thưởng để học viên mời thêm các học viên khác.

III. HỆ THỐNG VÀ TÍNH NĂNG

Có 5 hệ thống trong ELEARNNOW PLATFORM:

DANH SÁCH CÁC TÍNH NĂNG:

1

UIUX/Giao diện
1. Giao diện responsive phù hợp cho phiên bản máy tính (desktop), tablet/mobile.
2. Trình duyệt Web Browser: Chrome, firefox, microsoft edge, Safari. Mobile version: Android 7.x, IOS 10.x

2

Language/Ngôn ngữ
Tiếng Việt & Tiếng Anh

3

E-Management: Center management system
Customer, Students, Teachers, Courses, Class, Timetable, Certification, Reward Policy, Report,...

4

E-Website: Edu ecommerce website
Course, Registration for users/students/teachers

5

E-Learning: E-learning center
Resource library, Sharing materials to students, Creating test

6

E-Inviting: Referral from students
Invite new students to enroll to get reward

7

E-Class: Web conferencing tool
Camera, Voice, Presentation, Whiteboard, Share screen, Chat, Voting

8

Technical stack
Backend (Nodejs), Frontend (Reactjs/Nextjs), DB (MariaDB), Restful API, Google Recaptcha,....
Open source: Customize LMS Moodle, BigBlueButton Mobile App: Ionic Framework

IV. MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC HỆ THỐNG

1. E-Mall/WEB BÁN KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

2. E-INVITING

Module cho phép các Học viên, Giảng viên mời thêm học viên mới tham gia học tập tại Đơn vị đào tạo của bạn để nhận phần thưởng. Giúp cho Đơn Vị Đào Tạo phát triển thêm số lượng học viên dễ dàng.

3. E-MANAGEMENT (QUẢN LÝ ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO)

  1. Quản lý khách hàng
  2. Quản lý hồ sơ học viên
  3. Quản lý giảng viên
  4. Quản lý chương trình đào tạo. Tạo các chương trình học trực tuyến: giúp cho giảng viên/ trung tâm có thể đưa nội dung bài giảng, slide, video lên hệ thống quản lý bài giảng trực tuyến. Học viên có thể truy xuất vào học trực tuyến dễ dàng.
  5. Quản lý lớp học, theo dõi kết quả học tập
  6. Quản lý bài thi và điểm thi.
  7. Quản lý thời khoá biểu và lịch giảng dạy
  8. Quản lý chứng chỉ bằng cấp, tra cứu chứng chỉ đã cấp cho học viên dễ dàng.
  9. Quản lý hệ thống;
  10. Phân quyền, bảo mật tốt, phổ biến thông tin nhanh chóng và chính xác đến từng người sử dụng phần mềm

4. E-LEARNING

E-Learning (Trung tâm tài nguyên học liệu): hệ thống hỗ trợ giúp Giảng Viên upload các tài nguyên khoá học như Book, picture, a pdf document, audio file, video, animation, youtube link, ngân hàng câu hỏi, tạo bài thi,….

5. E-CLASS

E-Class: Hệ thống chuyên giảng dạy online trực tiếp dành giúp cho Học viên dễ dàng tương tác với Học viên cho các lớp học. Các học viên sẽ được tự động Giảng Viên không phải tốn thời gian để thêm từng học viên của lớp học mà hệ thống tự động tạo ra danh sách học viên từ  Các công cụ như Web Camera, Voice, Presentation (Trình chiếu file), Bảng (Whiteboard), Share Screen (chia sẻ màn hình), Chat, Bình chọn….

6. Trang cho Giảng Viên

Mỗi Giảng viên khi đăng nhập sẽ thấy các lịch dạy, các lớp mà mình dạy. Giảng Viên có thể được phân quyền để đưa tài liệu đào tạo lên, tạo nội dung bài kiểm tra,…

7. Trang Portal giành cho Customer

Mỗi Khách hàng khi đăng nhập sẽ thấy các học viên của mình, các lớp mà mình đã đăng ký cho học viên, xem tình hình học tập, xem điểm thi, xem chứng chỉ của các học viên.

8. Trang Portal dành cho Student

Mỗi Học viên khi đăng nhập sẽ thấy các các lớp mà mình, truy cập vào nguồn tài nguyên của lớp học, làm bài kiểm tra trực tuyến, xem điểm thi, xem chứng chỉ của mình.

V. HỖ TRỢ & Demo:

Công ty Digitech Solutions:

Hoàng Văn Tam (MR)

Email: [email protected]

Mobile: 0913109530

 1. Khách hàng tiêu biểu:

https://learnnow.vn/

Công Ty TNHH Centre For Certified Professionals

Liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (+84) 973 175 839 hoặc để lại email để được tư vấn hỗ trợ

  Call Now Button
  error: Content is protected !!