Tiếp thị qua e-mail là một tập hợp con của Digital Marketing và khi được áp dụng một cách chính xác thì mang lại thành công rất cao. Email marketing giúp tăng cường quản lý quan hệ khách hàng, nâng cao gắn kết của khách hàng với doanh nghiệp.

  Việc sử dụng email marketing giúp cải thiện chiến dịch của bạn dựa vào số liệu thống kê. Dễ dàng theo dõi số lượng khách hàng tìm năng, đơn hàng và số doanh thu được tạo, tỷ lệ mở, tỷ lệ thoát, tỷ lệ nhấp vào, và cải thiện chiến lược tiếp thị tống quát của bạn. Theo dõi các cơ hội và kiểm soát doanh thu dự kiến.

Ngoài ra bạn dễ dàng xây dựng chiến dịch email marketing để nhắm trúng đối tượng khách hàng tiềm năng

Tạo nhiều danh sách mail

Gửi email hàng loạt cho nhiều đối tượng khác nhau

Call Now Button
error: Content is protected !!