GIẢI PHÁP NHẬN DIỆN ĐỐI TƯỢNG BẰNG AI

logo recognition

Thị Giác Máy Tính (Computer Vision) là một trong những lĩnh vực của AI nhằm giúp Máy tính có khả năng nhìn và hiểu được như con người, bao gồm các phương pháp thu nhận, xử lý ảnh kỹ thuật số, phân tích và nhận dạng các hình ảnh. Thị Giác Máy Tính được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như Nhận diện mặt người, Nhận diện sản phẩm, Nhận diện biển số xe, Nhận diện Sản phẩm lỗi, Nhận diện thương hiệu. Chúng tôi đã nghiên cứu và làm chủ các model về nhận diện vật thể (Object Detection) ví dụ Nhận diện Digitech Logo.

Vui lòng xem demo tại đây:

Doanh nghiệp bạn đang tìm kiếm một giải pháp đếm sản phẩm bằng AI.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn

    .

    error: Content is protected !!