Uncategorized
Ngành điện đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi số
Uncategorized

Ngành điện nỗ lực thực hiện Chuyển đổi số, Người lao động sẽ không bị bỏ lại phía sau

Ngành điện đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi số để bắt kịp xu hướng và nhằm cải thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.Theo đó, các cấp Công đoàn điện lực Việt Nam đặc biệt chú trọng việc chuyển đổi số sẽ không để người lao động(NLĐ) thụt […]

error: Content is protected !!