Chuyển đổi số News
Chuyển đổi số News

Thủ tướng phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Thủ tướng phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 749. Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Với tầm nhìn đến năm 2030 Việt […]

Chuyển đổi số News
Chuyển đổi số News

CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐÃ LÀ TẤT YẾU SAU KHI COVID

Covid diễn biến phức tạp Covid ập đến nhanh quá! Nó lây lan với tốc độ số nhân/số mũ. Không phân biệt quốc gia, lãnh thổ, sắc tộc, ngành nghề nào. Nó tàn phá một cách ghê gớm. Làm hàng chục nghìn người chết. Hàng triệu người suy yếu sức khoẻ nghiêm trọng. Đặc biệt […]

error: Content is protected !!